Dussmann Service

Protecţia Datelor

A. Generalități

Dussmann Stiftung & Co. KGaA și companiile sale asociate (denumite în cele ce urmează „Dussmann”) tratează cu foarte mare seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectă dispozițiile legii privind protecția datelor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în contextul necesar scopului aferent. Angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea, precum și să respecte prevederile legale de protecție a datelor în conformitate cu dispozițiile legale.

În cele ce urmează explicăm tipul de informații pe care le înregistrăm și modul în care sunt utilizate aceste informații. În continuare, dorim să vă informăm care sunt scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile. Puteți accesa și tipări declarația de protecție a datelor în orice moment, prin intermediul tab-ului „Protecția datelor” de la subsolul oricărei pagini.

1. Operator

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este

Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Puteți accesa o listă a companiilor asociate la https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. În măsura în care vă adresați prin intermediul paginii de internet sau printr-o altă modalitate uneia din companiile asociate, atunci această companie este operatorul.

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA,
Responsabilul cu protecția datelor
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin
datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de
Telefon +49 30 2025-0

2. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (de exemplu numele dumneavoastră real, adresa dumneavoastră sau numărul dumneavoastră de telefon).

Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt o subgrupă special protejată a datelor cu caracter personal și sunt descrise în art. 9 din Regulamentul general de protecție a datelor (RGPD). Acestea includ, printre altele, date privind sănătatea și date biometrice.

În principiu, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră. Cu excepția cazului în care dumneavoastră acordați consimțământul dumneavoastră pe altă cale. Noi prelucrăm datele cu caracter personal transmise electronic de dumneavoastră, precum și informațiile pe care le înregistrăm în scris sau telefonic la utilizarea dumneavoastră a paginilor noastre de internet sau pe durata convorbirilor telefonice cu angajații noștri. Acest lucru are loc numai în cadrul prestării și gestionării serviciilor noastre, precum și pe baza formularelor de contact completate de dumneavoastră sau a corespondenței.

3. Accesul terților la datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către noi înșine – în măsura în care noi nu am exclus în mod explicit acest lucru – inclusiv de către alte companii din concernul Dussmann Group sau de către companii prestatoare de servicii autorizate de noi. În ultimele două cazuri, ne asigurăm că respectivele companii ale concernului, respectiv companiile prestatoare de servicii, respectă dispozițiile legale relevante de protecție a datelor și obligațiile care rezultă din aceste indicații privind protecția datelor.

Transmiterea datelor cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră se efectuează numai către oficiile naționale cu drept de acces, în măsura în care suntem obligați în baza dispozițiilor legale sau unei hotărâri judecătorești (art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD).

În plus, o transmitere în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. f) RGPD poate să aibă loc atunci când este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță și nu există niciun motiv să credem că aveți un interes legitim major de a nu divulga datele dumneavoastră.

Cât timp acest lucru este admis din punct de vedere legal și, potrivit art. 6 alin. 1 paragraf 1 lit. b) RGPD este necesar pentru derularea relației contractuale cu dumneavoastră, are loc, de asemenea, o transmitere a datelor dumneavoastră către terți.

4. Destinatarul datelor cu caracter personal

În cadrul competențelor legale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi publicate în special următoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizori de servicii de analiză web
 • Furnizori de servicii IT, care prelucrează date în cadrul unei prestări de servicii (de exemplu pentru activități de mentenanță IT, furnizori de servicii de hosting),
 • Furnizori de servicii pentru distrugerea actelor și datelor, servicii de imprimare
 • Furnizori de servicii pentru marketing și distribuție
 • Furnizori de servicii pentru newsletter și logistică
 • Furnizori, de exemplu pentru materiale și servicii
 • Parteneri de cooperare
 • Furnizori de servicii de plată
 • Agenții de informații și companii de colectare a creanțelor
 • Experți contabili, consilieri fiscali, societăți de consultanță și consulting, companii de asigurări alte companii Dussmann, atunci când acest lucru este necesar în contextul unei oferte, unei licitații sau pentru inițierea, efectuarea sau derularea unei relații comerciale
 • Instanțe, autorități, consilieri juridici și comisii de arbitraj, dacă este necesar pentru respectarea dreptului legal sau pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale

Destinatarii din cadrul concernului au sediul lor în țări terțe (state non-membre UE). În interiorul concernului, Dussmann se asigură în cadrul contractelor legale privind protecția datelor, pe baza clauzelor standard UE privind protecția datelor, că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt suficient de bine protejate și la destinatari.

Temeiul juridic pentru transmiterea datelor în interiorul concernului este art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD. Schimbul de date în concern în scopuri administrative interne reprezintă un interes legitim (considerentul 48 al RGPD). 

Înainte de a transmite informațiile dumneavoastră către terți, adoptăm măsuri adecvate pentru a asigură că destinatarii se obligă să respecte legile în vigoare referitoare la protecția datelor și la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal. Dacă este necesar, are loc o transmitere a datelor în cadrul unui acord pentru prelucrarea comenzii, pentru a asigura că datele sunt prelucrate numai pentru scopul prevăzut și se garantează măsuri de securitate adecvate.  

B. Prelucrarea datelor la vizitarea paginilor noastre de internet

1. Categoriile de date, scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor

În cazul în care vizitați paginile noastre de internet și/sau încheiați cu noi un contract prin intermediul paginii de internet, noi vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea poate viza următoarele date:

 • Numele, prenumele
 • Adresa
 • Firma
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon/numărul de fax
 • Data și ora cererii
 • Conținutul solicitării (pagina concretă)
 • Starea de acces/codul de stare http
 • Cantitatea de date care urmează să fie transferată
 • Website-ul de pe care este primită solicitarea
 • Tipul și versiunea browser-ului
 • Limba și versiunea software-ului browser-ului
 • Adresa IP și furnizorul de internet
 • Sistemul de operare
 • În cazul dispozitivelor mobile, eventual producătorul/denumirea de tip
 • Produsele/Prestările de servicii
 • Datele bancare și datele cardurilor de credit
 • Mesajul/informațiile în câmpul de text

Aceste date vor fi prelucrate de noi pentru exploatarea paginilor de internet (art. 6 alin. 1 lit. b) și f) RGPD), pentru îndeplinirea și derularea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD) precum și în scopuri proprii de publicitate (dacă ne acordați un consimțământ conform art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD sau pe baza interesului nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD). În plus, aceste date sunt utilizate de noi pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale față de autoritățile naționale și federale (de exemplu administrația fiscală) (art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD). Pentru încheierea contractului sunt necesare cel puțin numele, prenumele, precum și adresa dumneavoastră pentru identificarea clară a dumneavoastră. Fără aceste informații, ne este imposibilă executarea contractelor respective. Dacă în plus față de acestea ne comunicați voluntar alte date, noi le prelucrăm în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD.

2. Fișiere jurnal

Dacă vizitați paginile noastre, stocam temporar, în mod standard datele de conexiune în scopul securității și stabilității sistemului, pentru garantarea unei bune formări a conexiunii paginii de internet, precum și în alte scopuri administrative.

Fișierele Access-Logs ale serverelor web înregistrează accesările de pagini și momentul în care acestea au avut loc. Ele conțin următoarele date: Adresa IP, data, ora, paginile accesate, protocoalele, codul de status, cantitatea de date, referer, user agent, numele gazdei accesate. Aici adresele IP sunt memorate prescurtat. Adresele IP prescurtate se șterg după 60 zile.

Fișierele Error-Logs, care înregistrează accesările eronate ale paginilor, cuprind pe lângă mesajele de eroare, adresa IP care accesează și în funcție de eroare, pagina de internet accesată. Fișierele Error-Logs, care înregistrează accesări eronate de pagini, vor fi șterse după șapte zile.

Accesările prin FTP se înregistrează cu indicarea pseudonimizată a numelui utilizatorului și adresei IP. Ștergerea datelor are loc după 60 zile.

Fișierele Mail-Logs pentru expedierea e-mailurilor din mediul web vor fi anonimizate după o zi. La anonimizare, toate datele despre expeditor/destinatar etc. sunt îndepărtate. Rămân doar datele despre momentul expedierii, precum și informația privind modul în care a fost prelucrat e-mailul (Queue-ID sau netrimis). Ștergerea datelor are loc după 60 zile.

Adresa IP este utilizată exclusiv în cazul în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor legitime ale operatorului sau unui terț, în măsura în care nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care impun protecția datelor cu caracter personal. Interesele legitime sunt evaluarea datelor de utilizare a website-ului nostru, urmărirea drepturilor legale, depistarea infracțiunilor și mentenanța sistemelor noastre de siguranță IT.

Prelucrarea se efectuează în baza art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile de colectare a datelor prezentate mai sus.

3. Formulare de contact

În cazul în care utilizați un formular de contact de pe paginile noastre de internet, datele furnizate de dumneavoastră (printre altele sex, nume, firmă, adresă, e-mail, telefon, preferințe) sunt prelucrate pentru a vă putea aborda corespunzător, pentru a transmite mesajul dumneavoastră persoanei de contact competente din cadrul Dussmann și pentru a putea fi contactat de aceasta.

Temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD și în măsura în care solicitarea dumneavoastră vizează încheierea unui contract, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor necesare în acest scop este art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD. Interesul nostru legitim constă în răspunderea la solicitarea dumneavoastră.

4. Newsletter

În cazul în care solicitați un newsletter oferit de noi, avem nevoie de adresa dumneavoastră validă de e-mail. Informațiile suplimentare sunt opționale. După abonare, sistemul nostru vă trimite un e-mail cu un link de activare, în care confirmați abonarea la newsletter. Astfel, ne asigurăm că dumneavoastră sunteți cu adevărat deținătorul adresei de e-mail furnizate și că sunteți de acord cu primirea newsletter-ului. Înregistrarea în lista de distribuție și expedierea newsletter-ului se efectuează numai după ce ați confirmat primirea newsletter-ului prin intermediul link-ului de activare din e-mailul de înregistrare (așa numita metodă Double-Opt-In). La abonarea la newsletter se memorează adresa dumneavoastră IP precum și data și ora înregistrării. Această prelucrare se efectuează în baza temeiului juridic al art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră în orice moment cu efect pe viitor la datele de contact indicate în declarația de protecția datelor sau prin link-ul de dezabonare din fiecare newsletter. Pentru expedierea newsletter-ului colaborăm cu furnizori de servicii, cum ar fi de exemplu CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede).

În calitate de client activ, primiți periodic prin e-mail informații de la noi cu recomandări de produs. Trimitem aceste comunicări informative indiferent de abonamentul la newsletter. Prin intermediul acestor recomandări dorim să vă oferim serviciile și articolele noastre. Această prelucrare se efectuează în baza temeiului juridic al art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesul nostru legitim este trimiterea către dumneavoastră a informațiilor cu privire la produsele și serviciile noastre.

În cazul în care nu doriți să mai primiți alte e-mailuri cu conținuturile aferente, puteți anula oricând expedierea, cu efect pe viitor, făcând clic pe link-ul de la sfârșitul oricărui e-mail.

5. News Alert / Job Alert

Cu opțiunile News Alert, respectiv Job Alert veți fi informat automat, dacă există, respectiv sunt publicate postări noi, respectiv locuri de muncă noi în domeniile comerciale sau în companiile selectate de dumneavoastră, care corespund criteriilor dumneavoastră de filtrare. Avem nevoie de la dumneavoastră doar de o adresă de e-mail valabilă. La abonarea la News Alert, respectiv Job Alert se memorează adresa dumneavoastră IP precum și data și ora înregistrării și criteriile dumneavoastră de filtrare. La Job Alert se memorează și pagina pe care a avut loc înregistrarea. Datele vor fi folosite exclusiv pentru expedierea notificărilor. Această prelucrare se efectuează în baza temeiului juridic al art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră în orice moment cu efect pe viitor la datele de contact indicate în declarația de protecția datelor sau prin link-ul de dezabonare din fiecare News Alert respectiv Job Alert.

Datele pe care le-ați stocat la noi în scopul obținerii News Alert respectiv Job Alert, vor fi salvate de noi până la dezabonarea dumneavoastră de la News Alert / Job Alert, și șterse după anulare. Datele stocate în alte scopuri la noi rămân neafectate de toate acestea.

6. Cookies, web-beacon și alte tehnologii similare

„Cookie”-urile sunt fișiere text mici și web-beacon sunt fișiere imagine mici, care înlesnesc stocarea pe dispozitivul dumneavoastră final (PC, laptop, tabletă, smartphone și altele similare) a informațiilor specifice, în timp ce vizitați una din paginile noastre de internet (denumite împreună în continuare „cookie”-uri). Cookie-urile ne ajută să determinăm frecvența de utilizare și numărul de utilizatori de pe paginile noastre de internet, precum și să configurăm într-un mod cât mai confortabil și eficient ofertele noastre pentru dumneavoastră. Noi folosim pe paginile noastre de internet session-cookies și cookie-uri permanente.

Utilizarea ofertelor noastre este posibilă și fără cookie-uri. Puteți dezactiva stocarea cookie-urilor în browser-ul dumneavoastră, le puteți restricționa pe anumite website-uri sau puteți seta browser-ul dumneavoastră astfel încât să fiți notificat imediat ce un cookie este trimis. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în acest caz trebuie să luați în calcul o reprezentare limitată a paginii și o experiență limitată în calitate de utilizator.

Datele prelucrate prin cookie-uri sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus în sensul protejării intereselor noastre legitime precum și cele ale terților. Prelucrarea se efectuează în baza art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

6.1. Google Analytics 

Noi folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Irland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“). Google Analytics înlesnește întocmirea de statistici despre utilizarea paginii web și a surselor lor. Durata de stocare a cookie-urilor este de 2 ani. Noi folosim Google Analytics exclusiv în scopuri statistice, de exemplu pentru a urmări câți utilizatori au accesat un anumit element sau o anumită informație.

Temeiul juridic sunt interesele noastre legitime în măsurarea audienței ofertei noastre de informații în colaborare cu furnizorii noștri de servicii (art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD) și realizarea de profile de utilizator pseudonime pentru utilizarea paginii noastre de internet prin vizitatorii ofertei noastre de informații.

Google Analytics se bazează pe cookie-uri și înregistrează informații despre utilizarea dumneavoastră a paginii noastre de internet, inclusiv adresa dumneavoastră IP. Pentru a preveni identificarea vizitatorilor paginii de internet prin intermediul adreselor lor IP, utilizăm un cod special, pentru a asigura că adresa dumneavoastră IP este transmisă numai într-o formă prescurtată și astfel anonimizată. Nu este posibilă identificarea utilizatorilor individuali cu aceste adrese IP prescurtate. Mai multe informații despre protecția datelor la Google Analytics puteți găsi aici: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

Puteți preveni colectarea și transmiterea de date la Google, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. În plus, puteți modifica setările la (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en-GB&sig=ACi0TCgjQOtZZmsnhor-F-jUaLKUXPozB-azrbC60G1nlIid6ZBXp9mJfsSLCyW2C06i4JsWIeRrQw2CyV7laWP2gtjISjDTv8QM7RXXbZBM5xM64a1uc) sau prin pagina de dezactivare a NAI (Network Advertising Initiative) http://www.networkadvertising.org. Prin setările generale ale browser-ului dumneavoastră puteți preveni definitiv memorarea cookie-urilor.

Durata de păstrare convenită cu Google a datelor de utilizator și eveniment, care sunt asociate cu cookie-uri, nume de utilizatori și ID-uri publicitare, este de 14 luni.

Generalități despre Google: Informațiile colectate de Google Analytics vor fi transmise la Google LLC cu sediul în SUA. Mai multe informații cu privire la protecția datelor la Google găsiți la https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 6.2. Google ReCAPTCHA

Utilizăm serviciul Google reCaptcha pentru a stabili dacă o persoană sau un computer a efectuat o anumită introducere în formularul nostru de contact sau de newsletter. Acesta este un serviciu al Google Irland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“). Google verifică pe baza următoarelor date dacă pagina este accesată de o persoană sau un computer: adresa IP a dispozitivului final utilizat, website-ul pe care îl vizitați la noi și în care este integrat codul Captcha, data și durata vizitei, datele de recunoaștere a tipului de browser și a sistemului de operare utilizat, contul Google, în cazul în care sunteți autentificat pe Google, mișcările mouse-ului pe suprafețele reCaptcha, acțiunile de clic și tastatură precum și exercițiile în care trebuie să identificați imaginile. În anumite cazuri trebuie să fiți activ prin clicul și selecția imaginilor (reCAPTCHA versiunea 2), în alte cazuri are loc o recunoaștere a dumneavoastră ca om doar pe baza interacțiunii dumneavoastră anterioare cu pagina noastră de internet (reCAPTCHA versiunea 3).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în modul descris este art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD. Există un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor de pe pagina noastră, care asigură securitatea website-ului nostru și ne protejează împotriva introducerilor automatizate sau a atacurilor.

În cadrul utilizării Google reCAPTCHA este posibilă o transmitere a datelor cu caracter personal la serverele Google LLC din SUA. Declarația de protecție a datelor de la Google o puteți consulta aici: https://policies.google.com/privacy

6.3. Utilizarea Google Maps

Acest website utilizează Google Maps pentru reprezentarea hărților și pentru crearea rutelor de călătorie. Google Maps este operată de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (“Google”). Interesul nostru legitim pentru utilizarea Google Maps este informarea vizitatorului cu privire la locații. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în modul descris este art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD.

Colaborarea cu Google în privința legislației protecției datelor are loc în temeiul unui contract încheiat privind răspunderea comună conform art. 26 din RGPD, care poate fi accesat la următorul URL: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms/.

La accesarea subpaginilor, în care este integrat Google Maps, se transmit informații despre utilizarea dumneavoastră a paginii noastre de internet (de exemplu: adresa dumneavoastră IP) la serverul Google și sunt colectate acolo. În cadrul acestei utilizări este posibilă o transmitere a datelor cu caracter personal la serverele Google LLC din SUA.

Dacă nu sunteți de acord cu transmiterea viitoare a datelor dumneavoastră către Google, puteți dezactiva complet serviciul web Google Maps, prin deconectarea aplicației JavaScript din browser-ul dumneavoastră. Google Maps, și astfel și afișarea hărților pe această pagină de internet nu mai pot fi utilizate.

6.4. Google Ads / Ads Conversion Tracking

Noi folosim Google Ads și Google Ads Conversion de la Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (“Google”), pentru a măsura eficiența anunțurilor, ofertelor și funcțiilor individuale. Pentru aceasta se setează un cookie, de îndată ce faceți click pe un anunț Google. Acest cookie nu servește identificării personale. Mai degrabă trebuie să ne permită să constatăm dacă în intervalul duratei de valabilitate a cookie-urilor de 30 zile dumneavoastră reveniți pe pagina de internet cu oferta concretă. Informațiile obținute prin Conversion-Cookie servesc întocmirii de statistici de conversie pentru clienții Google Ads, care s-au decis pentru serviciul Conversion-Tracking. Noi determinăm numărul total de utilizatori, care au accesat anunțul și care au fost redirecționați pe o pagină de internet cu un Conversion-Tracking-Tag.

Temeiul juridic sunt interesele noastre legitime în măsurarea eficienței anunțurilor, ofertelor și funcțiilor noastre individuale ale ofertei noastre de informații în colaborare cu furnizorii noștri de servicii (art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD) și realizarea de profile de utilizator pseudonime pentru utilizarea paginii noastre de internet prin vizitatorii ofertei noastre de informații.

Puteți preveni colectarea și transmiterea de date la Google, prin prevenirea selecției setărilor tehnice corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră. Totuși, vă facem cunoscut că în această situație, după caz, nu vor putea fi utilizate toate funcțiile paginii noastre de internet în conținut integral. În plus, aveți posibilitatea de a întreprinde setări pentru publicitate la Google. Pentru aceasta, vă rugăm să accesați pagina https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de și să dezactivați publicitatea personalizată. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste setări este posibil să nu aibă efect pe toate dispozitivele și browser-ele dumneavoastră. Informații suplimentare găsiți, de asemenea, la https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

În cadrul utilizării Google Ads este posibilă și o transmitere a datelor cu caracter personal la serverele Google LLC din SUA.

6.5.Utilizarea de Google Fonts

Pagina noastră de internet folosește pentru reprezentarea unitară a fonturilor serviciul de fonturi de la Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (“Google”). La accesarea unei pagini, browser-ul dumneavoastră încarcă fonturile web necesare în memoria dumneavoastră cache, pentru a putea afișa în mod corect textele și fonturile.

În acest scop browser-ul utilizat de dumneavoastră trebuie să realizeze o conexiune cu serverele Google, aici este posibilă și o transmitere a datelor cu caracter personal la serverele Google LLC din SUA. Google este informat cu privire la faptul că pagina noastră web a fost accesată cu adresa dumneavoastră IP. Utilizarea Google Web Fonts este în interesul unei prezentări unitare și corespunzătoare a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD. În cazul în care browser-ul dumneavoastră nu este compatibil cu fonturile web, este utilizat un font standard de pe calculatorul dumneavoastră.

Informații suplimentare cu privire la fonturile web Google găsiți la https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația de protecția datelor a Google: https://www.google.com/policies/privacy.

7. Facebook

Utilizarea paginilor pentru fani Facebook

Noi operăm pe Facebook așa-numitele pagini pentru fani. Este vorba despre pagini web, care sunt oferite prin platforma Facebook, pentru a ne reprezenta drept companie și de exemplu, pentru a intra în contact cu clienți și persoane interesate.

Răspunderea comună cu Facebook

Împreună cu Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, suntem responsabili pentru etapa de colectare și utilizare pentru pregătirea statistică a datelor dumneavoastră; prelucrarea are loc când vizitați pagina noastră pentru fani. Prin intermediul informațiilor puse la dispoziție în continuare ne îndeplinim obligația noastră de informare, în cadrul răspunderii comune. Când vizitați pagina noastră pentru fani, se prelucrează date cu caracter personal prin Facebook și alții, sub forma adresei dumneavoastră IP precum și alte informații, care există sub formă de cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Aceasta se aplică atât pentru vizitatorii care au un cont de Facebook, cât și pentru acei vizitatori care nu sunt înregistrați pe Facebook. Care sunt datele care se prelucrează aflați cu exactitate din „Informații despre date insight ale paginii”, pe care Facebook le-a pus la dispoziție: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Rezultatele acestor prelucrări ne sunt apoi puse la dispoziție de către Facebook nouă, în calitate de operator al paginii pentru fani, în formă arhivată, statistică și anonimizată a statisticilor utilizatorilor.

Datele colectate în acest context despre dumneavoastră sunt prelucrate de către Facebook Ireland Ltd. și, după caz, transmise în state din afara Uniunii Europene. Datele pe care Facebook le prelucrează pentru alte scopuri proprii, le specifică Facebook în directiva sa despre date, accesibilă la următorul link: https://de-de.facebook.com/policy.php. Acolo găsiți și informații despre posibilitățile de contact ale Facebook, precum și despre posibilitățile de setare pentru anunțurile publicitare. Asupra acestor prelucrări suplimentare de date prin Facebook nu avem nicio influență. Facebook este singura responsabilă pentru prelucrarea acelor date cu caracter personal în context cu vizitele paginilor pentru fani, care nu cad sub răspunderea comună.

Vă precizăm faptul că date din etapa de colectare sunt transmise și în locații din SUA și, astfel, în afara spațiului Uniunii Europene.

Dacă în timpul vizitei paginii noastre pentru fani sunteți autentificat pe Facebook ca utilizator, pe dispozitivul dumneavoastră se alfă un cookie cu identificarea dumneavoastră Facebook. Astfel, Facebook poate să afle că ați vizitat pagina noastră pentru fani și modul în care ați utilizat-o. Același lucru este valabil pentru toate celelalte pagini Facebook. Dacă doriți să evitați acest lucru, ar trebui să vă deconectați de pe Facebook, respectiv să dezactivați funcția „rămâi conectat”, să ștergeți cookie-urile existente pe dispozitivul dumneavoastră, să închideți browser-ul dumneavoastră și să îl reporniți.

În acordul încheiat cu noi (accesibil la: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Facebook își dă acordul, să preia răspunderea primară conform RGPD pentru prelucrarea așa-numitelor date insights și să îndeplinească toate obligațiile din RGPD cu privire la prelucrarea acestor date insights. Noi nu luăm nicio decizie privitoare la prelucrarea datelor insights și toate celelalte informații rezultate din art. 13 RGPD. Esențialul din acord îl găsiți aici: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Dacă doriți să vă exercitați un drept care vi se cuvine în calitate de persoană vizată (care sunt acestea, vedeți la cifra E.3) conform RGPD, vă specificăm faptul că în caz de îndoială nu putem îndeplini complet aceste drepturi. Cu siguranță ar fi mai eficient pentru dumneavoastră să vă adresați direct la Facebook. Informații despre drepturile dumneavoastră cu privire la paginile insights au fost puse la dispoziție de Facebook aici: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Privitor la pagini insights și la răspunderea comună cu Facebook, aveți dreptul oricând, din motive care reies din situația dumneavoastră particulară, să faceți contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează. Indicații despre cum vă puteți exercita contestația, obțineți aici: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Dacă totuși aveți nevoie de ajutor, puteți să vă adresați oricând nouă. Noi vom trimite atunci la Facebook solicitarea dumneavoastră, în măsura în care privește date insights.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor servește furnizării paginii pentru fani, precum și a evaluării statistice a utilizării paginii noastre pentru fani. Această evaluare este efectuată pentru noi în mod anonimizat. Temeiul juridic al prelucrării datelor este art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesele noastre legitime referitoare la colectarea datelor cu caracter personal la vizitarea paginii pentru fani și a întocmirii evaluărilor statistice sunt: comunicarea și interacțiunea cu persoanele interesate și clienții; distribuirea informațiilor despre companiile noastre; evaluarea anonimizată și reprezentarea utilizării paginii pentru fani și întocmirea de profile de utilizatori pseudonime pentru utilizarea paginii noastre de internet prin vizitatorii ofertei noastre de informații.

Responsabilitatea noastră unică

În plus față de aceasta, noi prelucrăm acele informații din utilizarea dumneavoastră a paginii pentru fani, pe care le oferiți voluntar (eventual într-un comentariu), în scopul răspunderii la solicitarea dumneavoastră, a comunicării cu dumneavoastră și pentru a publica informații referitoare la conținuturile oferite pe pagina pentru fani sau de către noi. Temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD și în măsura în care solicitarea dumneavoastră vizează încheierea unui contract, art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD. Interesul legitim constă în informarea efectivă a utilizatorilor, clienților și persoanelor interesate și comunicarea cu aceste persoane.

Cu plăcere vă puteți să vă adresați nouă, dacă acest lucru privește date prelucrate prin răspunderea noastră proprie, și să vă revendicați drepturile care va revin ca persoană vizată față de noi. Dacă se referă însă la acele prelucrări, care au loc doar în domeniul de responsabilitate al Facebook, vă menționăm că posibilitățile noastre în ceea ce privește exercitarea drepturilor dumneavoastră sunt restricționate, și să vă adresați la serviciile corespunzătoare ale Facebook.

C. Informații suplimentare

1. Perioada de stocare a datelor

În măsura în care la momentul colectării (de exemplu în cadrul unei declarații de consimțământ) sau în cadrul acestei declarații de protecție a datelor, nu se menționează o durată explicită de stocare, datele cu caracter personal vor fi șterse, în măsura în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care au fost salvate, excepție făcând cazul în care obligațiile legale de păstrare (de exemplu obligațiile de păstrare prevăzute de legislația comercială și fiscală) se opun ștergerii.

Dacă stocăm date cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor de păstrare, atunci acestea sunt blocate de regulă, astfel încât să poată fi accesate numai atunci când acest lucru este necesar în scopul obligației de păstrare.

2. Siguranța

Noi întreprindem toate măsurile tehnice și organizatorice de siguranță necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii și abuzului. Datele dumneavoastră sunt stocate într-un mediu sigur de operare, care nu este accesibil publicului. Pe toate paginile web este utilizată criptarea SSL sau TLS. Datele dumneavoastră sunt criptate direct în timpul transferului. Din motive de siguranță, în acest loc nu mai transmitem alte informații.

3. Drepturile persoanei vizate

Retragerea unui consimțământ

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a vi-l retrage în orice moment, cu efect pe viitor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere. În cazul revocării, datele vizate vor fi șterse imediat dacă o altă prelucrare nu se poate baza pe un temei juridic pentru prelucrarea fără consimțământ. Retragerea dumneavoastră o puteți adresa la datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de, alternativ prin intermediul unei scrisori către Dussmann Stiftung & Co. KGaA,  Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Alte drepturi

Vă puteți exercita drepturile la filiala națională Dussmann Group din țara dumneavoastră. Numele și adresele operatorului le extrageți din lista companiilor asociate https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ sau din caseta tehnică a filialei naționale respective.

Aveți dreptul de a solicita operatorului respectiv din cadrul Dussmann Group confirmarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; în caz afirmativ, aveți drept de informare cu privire la aceste date cu caracter personal și la informațiile menționate în art. 15 din RGPD.

Aveți dreptul de a solicita imediat operatorului respectiv rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care nu sunt corecte și, dacă este cazul, completarea datelor cu caracter personal incomplete (art.16 RGPD).

Aveți dreptul de a solicita operatorului respectiv ștergerea imediată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care se aplică unul dintre motivele menționate în art. 17 din RGPD, de ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopul urmărit (dreptul la ștergere).

Aveți dreptul de a solicita operatorului respectiv restricționarea prelucrării, în cazul în care se aplică una dintre condițiile preliminare menționate în art. 18 din RGPD, de exemplu în cazul în care v-ați opus prelucrării.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format uzual și care poate fi citit automat sau ca operatorul respectiv să transmită aceste date unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor art. 20 RGPD), în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dacă se transmit datele dumneavoastră cu caracter personal într-un stat din afara UE, care nu oferă o protecție corespunzătoare, de regulă încheiem un contract care asigură o protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal. Dacă o certificare sub EU-US-Privacy-Shield servește drept garanție a nivelului de protecție adecvat, este indicat deja mai sus un link pentru adeverirea certificării fiecărui furnizor de servicii. În plus, utilizăm clauzele standard de protecție a datelor, care sunt accesibile la următorul URL: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Aveți dreptul, din motive care reies din situația dumneavoastră particulară, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Operatorul respectiv nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau prelucrarea folosește la constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță (art. 21 RGPD).

Utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de marketing direct o puteți contesta în orice moment și fără nici o altă considerație.

Fără a aduce atingere unei căi de atac administrative sau juridice, aveți dreptul de a depune reclamații la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă RGPD (art. 77 RGPD). Vă puteți exercita acest drept la o autoritate de supraveghere din statul membru în care se află reședința dumneavoastră, locul dumneavoastră de muncă sau locul încălcării prezumate. De exemplu, pentru Dussmann Stiftung & Co. KGaA din Berlin, autoritatea de supraveghere competentă este responsabilul național pentru protecția datelor și libertatea informației, Berlin, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin Puteți să vă adresați oricând și la o altă autoritate de supraveghere. Pentru operatorul din statul dumneavoastră membru, din afara Germaniei, puteți să vă adresați autorității competente de acolo.

O vedere de ansamblu cu alte autorități de protecție a datelor naționale și internaționale este accesibilă aici.

4. Modificarea acestei declarații de protecție a datelor

Pentru a ne asigură ca indicațiile noastre privind protecția datelor corespund întotdeauna specificațiilor legale actuale, ne rezervăm dreptul a efectua modificări în orice moment. Acest lucru se aplică și pentru cazul în care indicațiile privind protecția datelor trebuie adaptate la ofertele și serviciile noi sau revizuite.

În cazul în care aveți întrebări sau sugestii cu privire la prezenta declarație de protecție a datelor, ne puteți contacta; ne bucurăm că ne încredințați datele dumneavoastră.

Versiune: 30.09.2020